برچسب: سون دردآور

سی رونالدو: بود

سی رونالدو: بود سی آر سون منتظر بازگشت لئو/ رونالدو: تماشای اشک های مسی دردآور بودفوق ستاره پرتغالی رئال مادرید مصاحبه ای متفاوت در مورد رقیب دیرینه اش انجام داد. سی آر سون منتظر بازگشت لئو/ رونالدو: تماشای اشک های مسی دردآور بود فوق ستاره پرتغالی رئال مادرید مصاحبه ای متفاوت در مورد رقیب دیرینه […]

Read more