برچسب: سعید استقلال

بیت گزارش 0 

بیت گزارش 0  بیت سعید قفل بازی را شکست/ گزارش زنده؛ اس.خوزستان 1 – استقلال 0 ضربه حسن بیت سعید بعد از برخورد با پای محمدحسین کنعانی وارد دروازه سیدمهدی رحمتی شد. بیت سعید قفل بازی را شکست/ گزارش زنده؛ اس.خوزستان 1 – استقلال 0  ضربه حسن بیت سعید بعد از برخورد با پای محمدحسین کنعانی […]

Read more