برچسب: زیر قول

کامنت تیم قرار؟

کامنت تیم قرار؟ کامنت هدایتی زیر پست طارمی؛رابطه ام را با تیم ملی بهم زدی/آقای تاج کدام رابطه،کدام قول قرار؟حسین هدایتی کامنتی را زیر پست مهدی طارمی منتشر کرد. کامنت هدایتی زیر پست طارمی؛رابطه ام را با تیم ملی بهم زدی/آقای تاج کدام رابطه،کدام قول قرار؟ حسین هدایتی کامنتی را زیر پست مهدی طارمی منتشر […]

Read more