Tag Archives: رکورد ملی

آذربایجان دار ملی

آذربایجان دار ملی آذربایجان غربی رکورد دار ثبت آثار ملیآذربایجان غربی با ثبت ۳۵ اثر طبیعی، تاریخی و معنوی در فهرست آثار ملی در سال گذشته رتبه نخست ثبت آثار در کشور را از آن خود کرد.۱۶:۱۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین آذربایجان غربی رکورد دار ثبت آثار ملی آذربایجان غربی با ثبت ۳۵ اثر […]

Read more