برچسب: روی دانشجویان

روی مطالعاتی نمونه

روی مطالعاتی نمونه روی خط خبر/ اعطای فرصت مطالعاتی خارج از کشور به دانشجویان نمونهدر مراسم تجلیل از دانشجویان از ۴۰ دانشجوی نمونه کشوری تقدیر شد.۱۰:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳۱ تیر روی خط خبر/ اعطای فرصت مطالعاتی خارج از کشور به دانشجویان نمونه در مراسم تجلیل از دانشجویان از ۴۰ دانشجوی نمونه کشوری تقدیر […]

Read more