Tag Archives: روزبهانی: نباشد

روزبهانی: امیدوارم نباشد

روزبهانی: امیدوارم نباشد روزبهانی: امیدوارم ناداوری نباشدبوکسور المپیکی ایران با تاکید براینکه عزم خود را برای رسیدن به فینال بازی های المپیک جزم کرده است، گفت: امیدوارم چون المپیک 2012 لندن با ناداوری مواجه نشوم. روزبهانی: امیدوارم ناداوری نباشد بوکسور المپیکی ایران با تاکید براینکه عزم خود را برای رسیدن به فینال بازی های المپیک […]

Read more