برچسب: رهبر مکانی

هشدار صهیونیستی مسجدالاقصی

هشدار صهیونیستی مسجدالاقصی هشدار رهبر حماس درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصیرهبر حماس درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی هشدار داد.۲۲:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تیر هشدار رهبر حماس درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی رهبر حماس درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای […]

Read more