برچسب: رشد بنزین

رشد بنزین نوروز

رشد بنزین نوروز رشد 12.5 درصد مصرف بنزین در نیمه دوم تعطیلات نوروزهمزمان با آغاز مجدد سفرهای نوروزی در نیمه دوم تعطیلات مصرف بنزین در کشور روند فزاینده به خود گرفت و از 72 میلیون لیتر به بیش … رشد 12.5 درصد مصرف بنزین در نیمه دوم تعطیلات نوروز همزمان با آغاز مجدد سفرهای نوروزی […]

Read more