برچسب: رسید آزاد

طلای آزاد رسید

طلای آزاد رسید طلای ۸۶ کشتی آزاد به تانک روس‌ها رسیدمدال طلای وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو به عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه رسید. طلای ۸۶ کشتی آزاد به تانک روس‌ها رسید مدال طلای وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو به عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه رسید.طلای ۸۶ کشتی آزاد […]

Read more