برچسب: رسیدگی است

رسیدگی پرونده است

رسیدگی پرونده است رسیدگی به ۱۵ میلیون پرونده کار تحسین برانگیزی استرئیس قوه قضائیه گفت: شنیدن مشکلات و پیشنهادها برای حل مشکلات مالی و تجهیزاتی در قوه قضائیه مغتنم است البته مدیران دستگاه قضاء تلاش های بسیاری برای حل این مشکلات به کار بسته اند.۲۰:۲۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد رسیدگی به ۱۵ میلیون […]

Read more