برچسب: دیپلمات

آخرین 4 شده

آخرین 4 شده آخرین وضعیت 4 دیپلمات ربوده شده فرزند یکی از چهار دیپلمات ربوده شده از آخرین وضعیت این 4 نفر گفت. آخرین وضعیت 4 دیپلمات ربوده شده فرزند یکی از چهار دیپلمات ربوده شده از آخرین وضعیت این 4 نفر گفت. آخرین وضعیت 4 دیپلمات ربوده شده خرید vpn برای آیفون پایگاه خبری […]

Read more

ناگفته یک ای

ناگفته یک ای در این جلسه دکتر کیهان برزگر استاد روابط بین الملل در سخنانی با اشاره به روحیه پژوهشگرانه و دفاع موسویان از منافع ملی اظهار داشت: فراز و نشیب های موضوع هسته ای، رویکرد تحلیلی کتاب و ویراستاری آن باعث جذابیت آن برای مخاطبان می شود. وی با بیان اینکه کتاب روایت بحران […]

Read more