برچسب: دولت تن

دولت مداخله‌های ندهد

دولت مداخله‌های ندهد دولت به مداخله‌های بیرونی تن ندهد محمود صادقی با اشاره به برگزاری نشستی با تعدادی از فعالان دانشجویی دانشگاه‌های تهران، اعلام کرد: بعد از این‌که در دولت قبل کسانی، برخی از انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها و برخی دیگر از تشکل‌های دانشجویی را به‌نوعی به تصرف خود درآوردند، با روی کار آمدن دولت جدید، […]

Read more