برچسب: دعوت ایران

دعوت فرمانده ایران

دعوت فرمانده ایران دعوت سعید ابوطالب از یک فرمانده آمریکایی برای سفر به ایرانسعید ابوطالب در مراسم رونمایی از کتاب «هی یو»، دلیل تاخیر در انتشار خاطرات خود را رفتن اشتباهی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. دعوت سعید ابوطالب از یک فرمانده آمریکایی برای سفر به ایران سعید ابوطالب در مراسم رونمایی از کتاب […]

Read more

دعوت سرمایه‌گذاران ایران

دعوت سرمایه‌گذاران ایران دعوت وزیر اقتصاد از سرمایه‌گذاران برای حضور در ایرانبا توجه به موقعیت بسیار مناسب جغرافیایی در ایران یکی از اولویت‌های دولت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است، بنابراین به گفته وزیر اقتصاد سرمایه‌گذاران خارجی فرصتی غیرقابل چشم‌پوشی … دعوت وزیر اقتصاد از سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران با توجه به موقعیت بسیار مناسب […]

Read more

دعوت برای ایران

دعوت برای ایران وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان امروز در جمع نمایندگان شرکتهای خصوصی ژاپن از آنان برای سرمایه گذاری در ایران دعوت کرد. تلگرام قرآن

Read more