Tag Archives: در مصدوم

زیدان: در نشد

زیدان: در نشد زیدان: بیل در گلف مصدوم نشدزین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید، شایعات اخیر در مورد مصدومیت گرت بیل در زمان بازی گلف ‏را رد کرد.‏ زیدان: بیل در گلف مصدوم نشد زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید، شایعات اخیر در مورد مصدومیت گرت بیل در زمان بازی گلف ‏را رد کرد.‏زیدان: بیل […]

Read more