برچسب: در تهدید

غوغای اجتماعی/ شدند

غوغای اجتماعی/ شدند غوغای پرسپولیسی‌ها در شبکه‌های اجتماعی/ طارمی و رضاییان تهدید شدندجدایی همزمان طارمی و رضاییان برای هواداران پرسپولیس گران تمام شده است. غوغای پرسپولیسی‌ها در شبکه‌های اجتماعی/ طارمی و رضاییان تهدید شدند جدایی همزمان طارمی و رضاییان برای هواداران پرسپولیس گران تمام شده است.غوغای پرسپولیسی‌ها در شبکه‌های اجتماعی/ طارمی و رضاییان تهدید شدند […]

Read more

۸۵ انگلیس شدند

۸۵ انگلیس شدند ۸۵ مدرسه در آمریکا و انگلیس به بمب گذاری تهدید شدندپلیس ضد ترور در حال تحقیق درباره تهدید به بمب گذاری در هشتاد و پنج مدرسه در انگلیس و آمریکا در بیست و چهار ساعت گذشته است.۲۱:۳۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد ۸۵ مدرسه در آمریکا و انگلیس به بمب گذاری […]

Read more