برچسب: در اخوت

روحانی: فساد نبسته‌ام

روحانی: فساد نبسته‌ام روحانی: در برخورد با فساد با کسی عقد اخوت نبسته‌ام رییس جمهوری در پی گزارش مربوط به پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران، تاکید کرد: حساسیت افکارعمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفاف اطلاعات» بهره خواهد برد. روحانی: در برخورد با فساد […]

Read more