برچسب: درگیری شهرداری

درگیری شهرداری دستفروشان

درگیری شهرداری دستفروشان درگیری عوامل شهرداری تهران با دستفروشانماموران انضباط شهری شهرداری تهران ظهردوشنبه با دستفروشان میدان فاطمی درگیر شدند که این قضیه با وساطت مردم … درگیری عوامل شهرداری تهران با دستفروشان ماموران انضباط شهری شهرداری تهران ظهردوشنبه با دستفروشان میدان فاطمی درگیر شدند که این قضیه با وساطت مردم …درگیری عوامل شهرداری تهران […]

Read more