برچسب: درهای خود

کلوپ: را بستم

کلوپ: را بستم کلوپ: درهای بایرن را به روی خود بستمسرمربی لیورپول می گوید ترجیح داده پس از خروجش از دورتموند راهی بایرن مونیخ نشود. کلوپ: درهای بایرن را به روی خود بستم سرمربی لیورپول می گوید ترجیح داده پس از خروجش از دورتموند راهی بایرن مونیخ نشود.کلوپ: درهای بایرن را به روی خود بستم […]

Read more