Tag Archives: درخواست با

درخواست با آفریقا

درخواست با آفریقا درخواست کمک برای مقابله با خشکسالی کشورهای جنوب آفریقاسازمان های بشردوست و گروههای امدادرسان جمع آوری یک میلیارد دلار را برای کمک به میلیون ها تن از ساکنان کشورهای جنوب آفریقا که با بدترین خشکسالی سی و پنج سال اخیر در این منطقه روبرو شده اند، خواستار شدند.۱۰:۰۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ […]

Read more