Tag Archives: حاشیه‌های لوکس

حاشیه‌های آزادسازی خودروهای لوکس

حاشیه‌های آزادسازی خودروهای لوکسدنیای اقتصاد نوشت: خودروهایی که تا دیروز کالای قاچاق خوانده می‌شدند و قرار بر امحای آنها بود امروز می‌توانند با پرداخت عوارض به سادگی وارد کشور شده و حتی صاحبان آنها با شکایت از دولت قادر به اخذ جریمه نیز خواهند بود. حاشیه‌های آزادسازی خودروهای لوکس

Read more