Tag Archives: جهانی کشور

تخت نمادهای کشور

تخت نمادهای کشور تخت جمشید، جهانی از نمادهای تاریخی و فرهنگی کشورتخت جمشید، تنها یک سازه باشکوه باستانی نیست. در متن بناهای این یادگار نیاکان هخامنشی ما، جهانی از اندیشه ها و نمادهای معنا دار تاریخی و فرهنگی نهفته است.۰۸:۵۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین تخت جمشید، جهانی از نمادهای تاریخی و فرهنگی کشور تخت […]

Read more