برچسب: جراحی بافناوری

جراحی درحال جدید

جراحی درحال جدید جراحی روی قلب درحال تپش بافناوری جدید یک جراحی استاندارد بای‌پس قلب معمولا چهار تا پنج ساعت به طول می‌انجامد و پزشکان مجبور هستند که قلب را متوقف کنند و این امر مستلزم بازتوانی طولانی‌تر پس از عمل خواهد بود اما دستگاه جدید این امکان را فراهم کرده که این عمل بر […]

Read more