برچسب: جام باخت

جام آمریکا باخت

جام آمریکا باخت جام جهانی کشتی آزاد / آمریکا در خاک خود به ایران باختایران با شکست دادن آمریکا در جام جهانی کشتی آزاد، رقیب روسیه در فینال این رقابت ها شد. جام جهانی کشتی آزاد / آمریکا در خاک خود به ایران باخت ایران با شکست دادن آمریکا در جام جهانی کشتی آزاد، رقیب […]

Read more