Tag Archives: ثبت نام

ثبت نام استخدامی

ثبت نام استخدامی ثبت نام آزمون استخدامیثبت‌نام آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی ساعت ۱۸ امروز آغاز می شود. این سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی است. براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور در این آزمون ۱۹ هزار و ۲۵۱ نفر در ۱۲ دستگاه اجرایی و ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی جذب می شوند. آزمون جمعه، ۱۹ […]

Read more

ثبت ایران ترکیه

ثبت ایران ترکیه ثبت میراث فرهنگی ایران به نام ترکیهدر دو دهه اخیر به ویژه پس از آغاز ثبت میراث فرهنگی و معنوی بشر در یونسکو تعدادی از میراث فرهنگی و معنوی ایران مورد ادعای دیگر کشورها قرار گرفته است.۱۱:۳۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱ تیر ثبت میراث فرهنگی ایران به نام ترکیه در دو […]

Read more