برچسب: ثبت ترکیه

ثبت ایران ترکیه

ثبت ایران ترکیه ثبت میراث فرهنگی ایران به نام ترکیهدر دو دهه اخیر به ویژه پس از آغاز ثبت میراث فرهنگی و معنوی بشر در یونسکو تعدادی از میراث فرهنگی و معنوی ایران مورد ادعای دیگر کشورها قرار گرفته است.۱۱:۳۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱ تیر ثبت میراث فرهنگی ایران به نام ترکیه در دو […]

Read more