برچسب: تغییر نکرده

برنامه تغییر است

برنامه تغییر است برنامه کی‌روش تغییر نکرده استبا اینکه تاریخ انتخابات همانند بازی های لیگ برتر برای چندمین بار دستخوش تغییر شد برنامه کی روش برای سفر به تهران تغییر نکرده است. برنامه کی‌روش تغییر نکرده است با اینکه تاریخ انتخابات همانند بازی های لیگ برتر برای چندمین بار دستخوش تغییر شد برنامه کی روش […]

Read more