برچسب: تبلیغ

واکنش فیلم ها

واکنش فیلم ها واکنش وزارت ارشاد به تبلیغ فیلم های ایرانی در ماهواره هامعاون سینمایی وزیر ارشاد تاکید کرد مالکان فیلم ها تعهد داده اند که فیلم هایشان را به ماهواره ها ندهند.۱۵:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ خرداد واکنش وزارت ارشاد به تبلیغ فیلم های ایرانی در ماهواره ها معاون سینمایی وزیر ارشاد تاکید […]

Read more

باکو و درآمد

باکو و درآمد باکو به عضویت طرح تبلیغ و حراست از میراث یهود درآمدخبرگزاری آذرتاج خبر داد هیات نمایندگان «انجمن تبلیغ و حراست از میراث فرهنگی یهودیان اروپا» در چارچوب طرح «مسیر اروپایی میراث یهودی» به جمهوری آذربایجان سفر کرد.۲۰:۲۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد باکو به عضویت طرح تبلیغ و حراست از میراث […]

Read more