برچسب: به چقدر

بدهی بانک است؟!

بدهی بانک است؟! بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟!رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران و مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت بدهی‌های زیادی به بانک مرکزی دارد، گفت: ‌وزارت نیرو بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران دارد. بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟! رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی […]

Read more

کارمزد کارت است؟

کارمزد کارت است؟ کارمزد کارت به کارت بانکی چقدر است؟مشتریان بانک‌ها برای دریافت خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی بین 500 تا 3300 تومان کارمزد پرداخت می‌کنند. این نرخ از سال 1387 تغییر نکرده است. کارمزد کارت به کارت بانکی چقدر است؟ مشتریان بانک‌ها برای دریافت خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی بین […]

Read more