برچسب: به امام

به شهادت هادی(ع)

به شهادت هادی(ع) به مناسبت شهادت امام هادی(ع)شهادت امام هادی(ع)، پیشوای دهم شیعیان، در ماه رجب و در ۴۲ سالگی اتفاق افتاد.۰۸:۴۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۳ فروردین به مناسبت شهادت امام هادی(ع) شهادت امام هادی(ع)، پیشوای دهم شیعیان، در ماه رجب و در ۴۲ سالگی اتفاق افتاد.۰۸:۴۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۳ فروردین به مناسبت شهادت […]

Read more