برچسب: به اردیبهشت

یک می‌شود/ اردیبهشت

یک می‌شود/ اردیبهشت یک مربی به کادرفنی اضافه می‌شود/ استارت ملی‌پوشان بسکتبال از 11 اردیبهشتاردوی تیم ملی بسکتبال برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک از 11 اردیبهشت ماه آغاز می‌شود. یک مربی به کادرفنی اضافه می‌شود/ استارت ملی‌پوشان بسکتبال از 11 اردیبهشت اردوی تیم ملی بسکتبال برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک از 11 اردیبهشت […]

Read more