برچسب: بشار تروریسم

بشار بافت تروریسم

بشار بافت تروریسم بشار اسد: آسیب زدن به بافت اجتماعی سوریه از اهداف تروریسمرئیس جمهور سوریه تاکید کرد: یکی از اهداف تروریسم آسیب زدن به بافت اجتماعی منحصر به فرد سوریه است.۲۰:۴۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد بشار اسد: آسیب زدن به بافت اجتماعی سوریه از اهداف تروریسم رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: یکی از […]

Read more