برچسب: ببازيم! نمی‌کردم

باهنر: نمی‌کردم ببازيم!

باهنر: نمی‌کردم ببازيم! باهنر: فکر نمی‌کردم 30-0 ببازيم! * تصمیم نداشتم کاندیدای ریاست جمهوری شوم، الان هم ندارم. اینطور هم نبود که تصور کنم رای نمی‌آورم. البته آن زمان تصور نمی‌کردم اوضاع تهران این‌گونه شود. اگر علاقه داشتم و می‌خواستم به مجلس بیایم، راه‌حل‌هایی داشتم.* در مورد حرف‌ و حدیث‌های رد صلاحیت هم به هر […]

Read more