برچسب: باکمک حل

امیدواریم مساله شود

امیدواریم مساله شود سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده  در مورد میزان امیدواری واشنگتن به ارتقای سطح ارتباط وتعامل کنونی با تهران برای حل دیگرمسائل باقیمانده، گفت : تحولات اخیر نشان داد که با ارتباط وهمکاری می توانیم حتی مسائل پیچیده را حل کنیم.آلن ایر که با صدای آمریکا گفت وگو می کرد، گفت […]

Read more

باکمک مساله شود

باکمک مساله شود سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده  در مورد میزان امیدواری واشنگتن به ارتقای سطح ارتباط وتعامل کنونی با تهران برای حل دیگرمسائل باقیمانده، گفت : تحولات اخیر نشان داد که با ارتباط وهمکاری می توانیم حتی مسائل پیچیده را حل کنیم.آلن ایر که با صدای آمریکا گفت وگو می کرد، گفت […]

Read more