برچسب: بازار میانه

تمرین و بهار

تمرین و بهار تمرین بازار سکه و ارز برای میانه بهاردر آخرین روز فروردین‌ماه، دلار با 3 تومان افزایش از دامنه3 هزار و 460 تومان خارج شد. قیمت نهایی شاخص ارزی در روز سه‌شنبه … تمرین بازار سکه و ارز برای میانه بهار در آخرین روز فروردین‌ماه، دلار با 3 تومان افزایش از دامنه3 هزار […]

Read more