برچسب: بادهای‌ می‌وزد

بادهای‌ به‌ می‌وزد

بادهای‌ به‌ می‌وزد بادهای‌ موافق به‌ سوی ‌اقتصاد ایران‌ می‌وزد به گزارش  پایگاه خبری یاد شده، بانک جهانی در گزارش چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 2015 فقط 1.9 درصد رشد کرده بود، در سال 2016 به میزان 5.8 درصد افزایش خواهد یافت. بانک جهانی رشد […]

Read more