برچسب: ایکس بازار

ایکس در بازار

ایکس در بازار ایکس 409 در راه بازارایران خودرو در نظر دارد امسال از چهارمین برند ملی خود با عنوان ایکس409 رونمایی کرده و آن را به عنوان رقیب خودروهای کره ای و چینی وارد بازار کند. ایکس 409 در راه بازار ایران خودرو در نظر دارد امسال از چهارمین برند ملی خود با عنوان […]

Read more