برچسب: امریکا: همیشگی

امریکا: های است

امریکا: های است امریکا: نظارت ما بر فعالیت های هسته ای ایران همیشگی استآمریکا باردیگر نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران را همیشگی خواند.۱۷:۲۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳۰ تیر امریکا: نظارت ما بر فعالیت های هسته ای ایران همیشگی است آمریکا باردیگر نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران را همیشگی خواند.۱۷:۲۲ – […]

Read more