برچسب: الحاقیه می

الحاقیه هم شود

الحاقیه هم شود الحاقیه بیمه امروز هم صادر می شودمعاون نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: همه بیمه نامه هایی که از تاریخ شروع آنها کمتر از یک سال گذشته است، باید برای دریافت الحاقیه بیمه به شعب و نمایندگی های بیمه مراجعه کنند تا از پوشش کامل بیمه ای برخوردار شوند.۰۹:۰۰ – ۱۳۹۵ […]

Read more