برچسب: اعتصاب در

اعتصاب بانک هند

اعتصاب بانک هند اعتصاب ۸۰ هزار شعبه بانک های دولتی در هند۸۰ هزار شعبه بانک های دولتی هند روز جمعه در اعتراض به تصمیم دولت برای ادغام بانک ها و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دست به اعتصاب زدند.۱۹:۳۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد اعتصاب ۸۰ هزار شعبه بانک های دولتی در هند ۸۰ هزار […]

Read more

اعتصاب مراقبت فرانسه

اعتصاب مراقبت فرانسه اعتصاب کارکنان برج مراقبت پرواز در فرانسهاعتصاب کارکنان برج مراقبت پرواز در فرانسه، پروازها را لغو و هزاران مسافر را سرگردان کرد.۱۴:۵۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳ فروردین اعتصاب کارکنان برج مراقبت پرواز در فرانسه اعتصاب کارکنان برج مراقبت پرواز در فرانسه، پروازها را لغو و هزاران مسافر را سرگردان کرد.۱۴:۵۲ – […]

Read more