برچسب: از هفته

بهره‌برداری ملی دولت

بهره‌برداری ملی دولت بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات در هفته دولتمعاون وزیر ارتباطات گفت: امیدواریم مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت به بهره برداری برسد.۰۹:۴۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت معاون وزیر ارتباطات گفت: امیدواریم مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت به […]

Read more