Tag Archives: از سال

تصویری فوتبال سال

تصویری فوتبال سال تصویری از ملاقات ستاره‌های فوتبال فرانسه بعد از 10 سالفرانک ریبری و زیدان با یکدیگر دیدار کردند. تصویری از ملاقات ستاره‌های فوتبال فرانسه بعد از 10 سال فرانک ریبری و زیدان با یکدیگر دیدار کردند.تصویری از ملاقات ستاره‌های فوتبال فرانسه بعد از 10 سال ترانه

Read more

روایتی تورم اخیر

روایتی تورم اخیر روایتی از کاهش تاریخی تورم در 50 سال اخیروزیر اقتصاد با اشاره به قرار داشتن اقتصاد ایران در مقطع تاریخی گفت: اکنون ما دچار یک جنگ به مراتب سخت تر در عرصه اقتصاد هستیم. روایتی از کاهش تاریخی تورم در 50 سال اخیر وزیر اقتصاد با اشاره به قرار داشتن اقتصاد ایران […]

Read more

20 بازار 95

20 بازار 95 20 نما از بازار مسکن سال 9520 نفر از کارشناسان، سیاست‌گذاران و فعالان بخش مسکن با شرکت در یک نظرسنجی به 7 پرسش سرنوشت‌ساز درباره بازار ملک سال 95 پاسخ … 20 نما از بازار مسکن سال 95 20 نفر از کارشناسان، سیاست‌گذاران و فعالان بخش مسکن با شرکت در یک نظرسنجی […]

Read more

پیش‌بینی بازار 95

پیش‌بینی بازار 95 اگرچه طبق روال هر ساله خرید خودرو از سوی مردم در نیمه دوم بهمن ماه آغاز و به تدریج تا روزهای ابتدایی اسفندماه به اوج خود می‌رسید اما امسال … سایت استخدامی خبر فرهنگیان

Read more