برچسب: ارائه خرید

ارائه خرید شد

ارائه خرید شد ارائه تسهیلات خرید کالا آغاز شد آیت‌الله‌ ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار  از دستور و موافقت رئیس‌کل‌ بانک‌مرکزی برای اجرای طرح‌حاتم و اعطای تسهیلات خریدکالای‌ ایرانی، به عنوان نخستین طرح عملیاتی سالجاری درحمایت از تولید داخلی‌ و تحقق اقتصادمقاومتی خبر داد.وی با اشاره به عملیاتی کردن پیشنهادهای ده گانه مقام معظم رهبری در […]

Read more