برچسب: ادامه قیمت

ادامه قیمت تابستانی

ادامه قیمت تابستانی ادامه رکوردشکنی قیمت تورهای تابستانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با آن‌که پیش از فرا رسیدن هر تعطیلی از سرکشی و بازرسی ناظران سخن می‌گوید، ‌اما به زعم‌اش قیمت تورها به واسطه خدماتی که تبلیغ می‌کنند، چندان هم غیرمنطقی نیست. با این حال مساله قابل تأمل آن است که قیمت این تورها […]

Read more