برچسب: اجتماعی دفترچه

جزئیات دفترچه اجتماعی

جزئیات دفترچه اجتماعی جزئیات حذف دفترچه های تأمین اجتماعی محمدعلی همتی در توضیح جزئیات پایلوت کارت هوشمند درمان به جای دفترچه‌های بیمه در تهران اظهار کرد: زیرساخت‌ها برای استفاده کارت هوشمند درمان فراهم شده و این آمادگی را پیدا کرده‌ایم که بتدریج دفترچه های کاغذی را کنار بگذاریم.وی افزود: البته این امر منوط به فراهم […]

Read more