Tag Archives: آموزش

تاکید زبان فرهنگی

تاکید زبان فرهنگی تاکید بر لزوم دقت و جدیت در آموزش زبان های خارجی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگیدر نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی، آموزش و پرورش مسئول تهیه گزارش وضعیت تدریس زبان های خارجی شد.۲۳:۱۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۴ اردیبهشت تاکید بر لزوم دقت و جدیت در آموزش زبان های خارجی در […]

Read more

روی و است

روی و است روی خط خبر/ خوابی که آموزش و پرورش برای ناهنجاری های اجتماعی دیده استرفتار های پر خطر در بین دانش آموزان همواره یکی چالشهای اصلی در مدارس بوده است تا آنجا که این ناهنجاری ها نه تنها به فضای مدرسه محدود نمی شود بلکه جامعه را هم درگیر می کند، حال آموزش […]

Read more

تاثیر زودهنگام کودکان

تاثیر زودهنگام کودکان تاثیر آموزش زودهنگام بر مغز کودکانتحقیقات جدید نشان می دهد، آموزش زودهنگام کودکان تاثیر حیاتی در رشد مغز دارد.۱۵:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین تاثیر آموزش زودهنگام بر مغز کودکان تحقیقات جدید نشان می دهد، آموزش زودهنگام کودکان تاثیر حیاتی در رشد مغز دارد.۱۵:۲۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین تاثیر […]

Read more

مجلس، جامع کرد

مجلس، جامع کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی را تصویب کردند.۱۲:۲۶ – ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۰ اسفند آلرژی و تغذیه ترانه

Read more