برچسب: آسیا ایران

بازار پذیرای شد

بازار پذیرای شد بازار بزرگ آسیا پذیرای نفت ایران شدبلومبرگ طی گزارشی به موفقیت نسبی ایران در بازپس گیری سهم ازدست رفته اش در بازارهای آسیایی پرداخت. بازار بزرگ آسیا پذیرای نفت ایران شد بلومبرگ طی گزارشی به موفقیت نسبی ایران در بازپس گیری سهم ازدست رفته اش در بازارهای آسیایی پرداخت.بازار بزرگ آسیا پذیرای […]

Read more

قهرمانی ایران آسیا

قهرمانی ایران آسیا قهرمانی بسکتبالیست‌های ایران در غرب آسیاتیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر اردن قهرمان رقابت‌های غرب آسیا شد. قهرمانی بسکتبالیست‌های ایران در غرب آسیا تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر اردن قهرمان رقابت‌های غرب آسیا شد.قهرمانی بسکتبالیست‌های ایران در غرب آسیا car

Read more