برچسب: آزمون اعلام

زمان قضاوت شد

زمان قضاوت شد زمان برگزاری آزمون قضاوت سال 95 اعلام شدآزمون سراسری قضاوت سال 1395 ویژه داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد. زمان برگزاری آزمون قضاوت سال 95 اعلام شد آزمون سراسری قضاوت سال 1395 ویژه داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.زمان برگزاری […]

Read more

نتایج دانشگاه می‌شود

نتایج دانشگاه می‌شود نتایج اولیه آزمون دکتری دانشگاه آزاد امروز اعلام می‌شودرئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی 95 دانشگاه آزاد اسلامی امروز اعلام می شود. نتایج اولیه آزمون دکتری دانشگاه آزاد امروز اعلام می‌شود رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نتایج اولیه آزمون دکتری […]

Read more