دیدار آمریکا عربستان

دیدار آمریکا عربستان

دیدار اعضای کنگره آمریکا با پادشاه عربستان
یک هیئت از کنگره امریکا که برای دیدار با مسئولان بلند پایه سعودی به ریاض سفر کرده است روز پنجشنبه با پادشاه این کشور دیدارکرد.
۲۱:۴۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


دیدار اعضای کنگره آمریکا با پادشاه عربستان

یک هیئت از کنگره امریکا که برای دیدار با مسئولان بلند پایه سعودی به ریاض سفر کرده است روز پنجشنبه با پادشاه این کشور دیدارکرد.
۲۱:۴۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


دیدار اعضای کنگره آمریکا با پادشاه عربستان

خرید بک لینک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *