پیکان بازی استقلال!

پیکان بازی استقلال!

پیکان به دنبال لغو بازی روز جمعه با استقلال!
پیکانی ها در تلاش هستند تا بازی با تیم منصوریان را به تاخیر بیاندازند.

پیکان به دنبال لغو بازی روز جمعه با استقلال!

پیکانی ها در تلاش هستند تا بازی با تیم منصوریان را به تاخیر بیاندازند.
پیکان به دنبال لغو بازی روز جمعه با استقلال!

اتومبیل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *