قهرمانی ایران آسیا

قهرمانی ایران آسیا

قهرمانی بسکتبالیست‌های ایران در غرب آسیا
تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر اردن قهرمان رقابت‌های غرب آسیا شد.

قهرمانی بسکتبالیست‌های ایران در غرب آسیا

تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر اردن قهرمان رقابت‌های غرب آسیا شد.
قهرمانی بسکتبالیست‌های ایران در غرب آسیا

car